Home  •    Autokuća    •    Interagrar    •   Galerija     •    Pitanja i odgovori •   Informacije   •   Kontakt 
Copyright © 2008 by "PROGRES"
All Rights reserved
E-Mail:milos.perisic@progres.rs
KOMPANIJA
Dokumenti u pdf formatu
Najnovije vesti
 
OGLASI
WYSIWYG Web Builder
13.05.2014
Konsolidovani izveštaj za 2013. godinu
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Preuzmite  ovde
SVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA XXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ĆE SE ODRŽATI  26.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011) i odredbom člana 47. stav 2. Statuta Kompanije, Nadzorni odbor   27.05.2014. godine upućuje
Preuzmite DNEVNI RED
SVIM AKCIONARIMA OBAVEŠTENJE
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA
Preuzmite OBAVEŠTENJE
Preuzmite FORMULAR
Preuzmite PUNOMOĆJE

21.05.2014
05.06.2014
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Preuzmite ovde
Z A P I S N I K

Sa XXII ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, u restrukturiranju zakazane za 05.06.2014.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.
Preuzmite ovde
26.06.2014
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
XXIII redovna Skupština
akcionara
07.07.2014.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
XXIII ponovljena redovna Skupština akcionara
Preuzmite ovde
Preuzmite ovde
15.07.2014.
Zapisnik sa XXIII ponovljene redovne skupštine akcionara
Preuzmite ovde
Novo 04.10.2014.
OBAVEŠTENJE ZA AKCIONARE
Preuzmite OBAVEŠTENJE
23.10.2014.
Obavestenje za akcionare
Preuzmite OBAVEŠTENJE