Home  •    Autokuća    •    Interagrar    •   Galerija     •    Pitanja i odgovori •   Informacije   •   Kontakt 
Copyright © 2008 by "PROGRES"
All Rights reserved
E-Mail:milos.perisic@progres.rs
KOMPANIJA
Dokumenti u pdf formatu
Najnovije vesti
 
OGLASI
13.05.2014
Konsolidovani izveštaj za 2013. godinu
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Preuzmite  ovde
SVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA XXIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ĆE SE ODRŽATI  26.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011 i 99/2011) i odredbom člana 47. stav 2. Statuta Kompanije, Nadzorni odbor   27.05.2014. godine upućuje
Preuzmite DNEVNI RED
SVIM AKCIONARIMA OBAVEŠTENJE
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA
Preuzmite OBAVEŠTENJE
Preuzmite FORMULAR
Preuzmite PUNOMOĆJE

21.05.2014
05.06.2014
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Preuzmite ovde
Z A P I S N I K

Sa XXII ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara Kompanije »Progres« A.D. Beograd, u restrukturiranju zakazane za 05.06.2014.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali organa upravljanja, Ul. Zmaj Jovina br. 8-10, Beograd.
Preuzmite ovde
26.06.2014
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
XXIII redovna Skupština
akcionara
07.07.2014.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
XXIII ponovljena redovna Skupština akcionara
Preuzmite ovde
Preuzmite ovde
15.07.2014.
Zapisnik sa XXIII ponovljene redovne skupštine akcionara
Preuzmite ovde
Novo 04.10.2014.