Home  •    Autokuća    •    Interagrar    •   Galerija     •    Pitanja i odgovori •   Informacije   •   Kontakt 
Copyright © 2008 by "PROGRES"
All Rights reserved
E-Mail:milos.perisic@progres.rs
KOMPANIJA
Dokumenti u pdf formatu
Najnovije vesti
 
OGLASI
Novo 04.10.2014.

12.01.2015.
UPPR dokumentacija
Preuzmite ovde
02.04.2015.
Korigovani UPPR
Preuzmite ovdeSVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA XXV redovnu SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ĆE SE ODRŽATI  26.06.2015. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

Preuzmite dnevni red
Obaveštenje, formular za glasanje kao i punomoćje preuzmite ovde
26.05.2015.
XXV REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
DOPUNJEN DNEVNI RED XXV SKUPŠTINE AKCIONARA
Donošenje odluka o članovima Nadzornog Odbora Kompanije
Tačku dnevnog reda preuzmite ovde
06.06.2015.
DOPUNJEN DNEVNI RED XXV SKUPŠTINE AKCIONARA
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
XXIV vanredna Skupština akcionara Kompanije PROGRES A.D.
Preuzmite ovde
12.06.2015.
JAVNOBEL?ŽNIČKI ZAPISNIK SA XXIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE OD 08.06.2015.
Preuzmite ovde
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
XXV redovne Skupštine akcionara Kompanije PROGRES A.D.
Preuzmite ovde

Zapisnik Beležnika XXV Skupština Akcionara
Preuzmite ovde