Home  •    Autokuća    •    Interagrar    •   Galerija     •    Pitanja i odgovori •   Informacije   •   Kontakt 
Copyright © 2008 by "PROGRES"
All Rights reserved
E-Mail:milos.perisic@progres.rs
KOMPANIJA
Dokumenti u pdf formatu
Najnovije vesti
 
OGLASI
Novo 04.10.2014.

12.01.2015.
UPPR dokumentacija
Preuzmite ovde
Dokumentacija vezana za Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Više informacija ovde
Korigovani UPPR u skladu sa prihvaćenim primedbama stečajnih poverilaca
Više informacija ovde
02.04.2015.
Korigovani UPPR
Preuzmite ovde
Zaključak Vlade o otpisu
Više informacija ovde
Objašnjenje u vezi sa gubitkom u 2014. godini
Više informacija ovde
SVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA XXIV vanrednu SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ĆE SE ODRŽATI  08.06.2015. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

SA SLEDEĆIM DNEVNIM REDOM

Preuzmite dnevni red

Obaveštenje, formular za glasanje kao i punomoćje preuzmite ovdeSVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA XXV redovnu SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOJA ĆE SE ODRŽATI  26.06.2015. GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10

Preuzmite dnevni red
Obaveštenje, formular za glasanje kao i punomoćje preuzmite ovde
26.05.2015.
XXV REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA