Home  •    Autokuća    •    Interagrar    •   Galerija     •    Pitanja i odgovori •   Informacije   •   Kontakt 
Copyright © 2008 by "PROGRES"
All Rights reserved
E-Mail:milos.perisic@progres.rs
KOMPANIJA
Dokumenti u pdf formatu
Najnovije vesti
SVIM AKCIONARIMA
P O Z I V
ZA XXI PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

KOJA ĆE SE ODRŽATI 26.07.2013. GODINE SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA U SALI ORGANA UPRAVLJANJA, ZMAJ JOVINA 8-10
SA SLEDEĆIM DNEVNIM REDOM I MATERIJALIMA
U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i odredbom člana 47. stav 2. Statuta Društva, Nadzorni odbor 29.05.2013. godine upućuje
SVIM AKCIONARIMA   O B A V E Š T E NJ E
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG LICA
Formular preuzeti ovde
Puomoćje za glasanje na XXI redovnoj  Skupštini akcionara "Progres" Kompanije za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8-10 - u restrukturiranju, sazvanoj za 28.06.2013. godine u 11,00 h, kao i za sve naredne sednice
Preuzeti ovde
 
OGLASI
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Preuzeti ovde
30.07.2013
Oglas preuzeti ovde
Galeriju slika pogledati na stranici oglasi
Na osnovu Principa restrukturiranja Kompanije Progres a.d., usvojenih na IV Sednici
Nadzornog odbora 14.05.2012.

Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje a.d. Beograd - u restrukturiranju,
Adresa: Zmaj Jovina 8-10, Beograd
matični broj: 07034245

OGLAŠAVA
POZIV INVESTITORIMA
ZA DOSTAVLJANJE PISAMA ZAINTERESOVANOSTI ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U BEOGRADU U VLASNIŠTVU KOMPANIJE